Revija Joker - Žarčenje izobilja

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Žarčenje izobilja

Previdnost vseeno velja


Poglavitna avtoriteta, ki določa standarde, je Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji ICNIRP s sedežem v Münchenu. Gre za neodvisno nevladno organizacijo, ki jo finančno podpirajo Evropska unija, Mednarodno združenje za zaščito pred sevanjem, Svetovna zdravstvena organizacija in Mednarodni urad za delo in vlade držav. Danes veljavne smernice za neonizirno sevanje je oblikovala leta 1998. Njenim navodilom sledi zakonodaja večine držav po svetu in rabi kot glavno svetovalno telo SZO. Posledično te napotke ubogamo tudi v Sloveniji, kjer pa imamo pravzaprav med evropskimi državami eno bolj striktnih zakonodaj. Slovenska Uredba o elektromagnetnem sevanju namreč na občutljivih območjih, kot so vrtci in zdravstveni domovi, zahteva desetkrat strožje vrednosti od mednarodno sprejetih!

Osnova laboratorijskih meritev telefonične radiacije je tak plastičen model človeške glave, imenovan 'fantom'. Vanj z vrha vlijejo tekočino, ki žarke absorbira podobno kot tkivo v glavi. Vanjo nato potopijo senzorje, ob model pa prislonijo mobinaprave.

ICNIRP zbira in pregleduje vse raziskave s področja neionizirne radiacije, ki jih je ogromno. Segajo od epidemioloških študij, ki skušajo zaznati statistično povezavo med življenjskim slogom in pojavnostjo bolezni, do laboratorijskih na živih bitjih ter gojenih tkivih. Veliko raziskav je bilo opravljenih na poskusnih živalih, ki so preučevale morebitne vplive telefonskega signala na pojavnost raka. Živali so na primer skozi ves življenjski cikel izpostavljali GSM-oddajniku pri devetsto megahercih in dognali, da tveganja za razvoj tumorjev ni. Ena redkih izjem je bil preizkus iz leta 1997, ki je v osemnajstih mesecih uspel sprožiti limfom – rak limfnega sistema – pri nekaterih miših, gensko dovzetnih (!) zanj. Podobne rezultate dajejo poskusi na celičnih kulturah, kjer so le v peščici primerov opazili morebitne vplive na stopnjo poškodb DNK. Zato je Mednarodna agencija za raziskave raka IARC pri SZO sevanje telefonov in wi-fi naprav pospravila v kategorijo 2B, ki pravi, da so potencialno rakotvorna. To pomeni, da trdnih dokazov za to v splošnem ni, a tudi še ni dokazov, da nikdar niso zločesta oziroma v kakšnih razmerah niso. Zato bo potrebnih še več raziskav, da bomo lahko imeli mirno vest glede podrobnosti.

Dedni zapis nosi navodilo tako za sestavo kot delovanje celic, zato lahko njegove spremembe povzročijo okvare. A molekula DNK ima vrsto lastnih mehanizmov za obrambo pred poškodbami, od 'varnostnih kopij' do popravljanja odsekov.

Skratka: ob pravilni rabi elektronike za posameznika ne bi smelo biti nevarnosti, kljub temu pa bi se ta morda lahko pojavila ob nepravilni ali dolgotrajni rabi ter pri ljudeh, ki imajo za to morda genske predispozicije. Povsem varni torej vseeno nismo. S to mislijo so oblikovali 'načelo previdnosti', ki pravi, da se je zaradi vrzeli v človekovem strokovnem znanju koristno zateči k preventivnim ukrepom. S tem bi že danes zmanjšali tveganje morebitnih škodljivih vplivov, ki jih slutimo, dokazati pa jih ne moremo. To v splošnem pomeni ravnanje, s katerim zmanjša­mo jakost in trajanje izpostavljenosti sevanjem. Na primer: wi-fi routerja nimaš postavljenega na nočni omarici ob postelji. Ne počneš parkourja po baznih postajah telefonije. Mobidik uporabljaš na področju z močnih signalom, kajti tam se antena za vzpostavitev povezave manj napreza in s tem manj seva. Naprave nimaš pospravljene v prsni ali hlačni žep, marveč v torbi. Ponoči je na polici, ne pod povšt­rom. In tako naprej. Ni nujno, škoditi pa ne more. Dokler nisi paranoičen in se ne odevaš v alufolijo.

Koliko laboratorijskih kosmatih zverinic je dalo življenje, da imamo varnostne standarde za neionizirna sevanja, ne bomo nikoli izvedeli, saj taki podatki ne zaidejo na embalažo naprav. A zavedati se je treba, da so tovrstne raziskave obsežne.

Žarčenje izobilja objavljeno: Joker 291
oktober 2017