Revija Joker - Težka mašinerija

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Težka mašinerija

Mutacije deluks
Smisel Transformerjev je bil potemtakem tržni uspeh z igračo, šele nato je prišlo vse ostalo, od risanke prek stripov do filmov. Tako je velela jeklena kravatarska logika, temelječa na Gundamu, Macrossu in ostalih ja­ponskih 'botih. V temelju je bila priljubljenost zadevic pričakovana: plastični Transformerji (nekaj mo­de­­lov je imelo kovinske kose, a so jih ukinili) so bili zabavno majhni in kakovostno izdelani, zlahka so se levili med oblikama in ustvarjalci so si pri njih dali duška, saj niso po­s­tali le vojna ma­ši­nerija. Eden od njih, Soundwave, je recimo mutiral v kasetnik, v ka­te­rega si lahko za­de­­gal mini transformerske kasete. Iiiii! K originalnosti je pripomoglo is­­krivo sodelovanje med Hasbrom & Takaro: še danes prvi skrbi za like in svet, druga pa za tovar­niško proizvodnjo. No, bist­vo je bilo vseeno v men­dr­ajočih, sekljajočih, og­nje­vi­tih strojih ra­dostne destrukcije, ki so v deš­kih glavah zlahka od­vrgli oko­­ve realnosti. Ta­ko se je vodja zlobnih robo­tov, Megatron, v prvi ver­ziji tran­sformiral v pištolo wal­t­her P-38 z na­me­ril­ni­kom vred, medtem ko je za­p­lenjena Takatokujeva Valkira znova postala lov­s­ko le­talo, če­prav je bazira­la na seriji Macross. Pinjau med mul­ci na dvorišču še nikoli ni bil tako futuris­ti­čen, če so le starci imeli do­volj $!

l S temle artefaktom se osemletnik spremeni iz šolskega klovna v totalnega frajerja!

Ampak ker ni smelo biti nič pre­puš­če­no naključju in je bil uspeh Transformerjev bistven za finan­ce, se diretoreji niso zanesli sa­mo na kvaliteto ogrodij. Po sta­rem zgledu so dosti vložili v izmišljen svet, ki je otroš­ko domišljijo razplamtel do neč­lo­veš­kih razsežnosti. V ta namen je šel Hasbro v španovijo z znano st­ri­­po­v­s­ko hišo, Marvelom. Za začetek so se tam domislili ne­katerih spremenjenih imen glede na Diaclone Car Robote: poveljnik dobre strani Convoy je postal ušesu dosti impresivnejši Optimus Prime, neseksi Police Car Fairlady Z je mutiral v Prow­la, dočim se je neizgovorljivi Onebox Cherry Vanette spremenil v Ironhida. Vidite, kaj se je

Radio ni edini benigni predmet, v katerega se lah­­ko predrugačijo Tran­sformerji. Zdaj čakamo na model, ki se bo pretvoril v odma­še­valnik sekreta.
zgodilo? Nedomišljijska, tehnična imena iz ja­pon­skega izvir­ni­ka, ki so temeljila na mo­­delih avtomobilov, so – heh – transformirali ta­ko, da si se lahko z njimi povezal na osebni ravni. Roboti niso bili več kosi kovine, tem­več osebnosti z ru­di­mentarnimi, toda samosvojimi lastnostmi.
No, čudno bi bilo, če bi jih ne bi ime­li, saj je marve­lov­sko izročilo se­galo dosti čez imena. Velelo je namreč, da roboti pripadajo zelo stari civilizaciji iz temin vesolja. Njihov dom je bil planet Cybertron, ki je te­daj, ko se je življenje na Zemlji šele pacalo v prazgodovinski župci, že gostil Transformerje – samo­za­ve­dajoča se robotska bitja ve­like inteli­gence in izrednih spreminjevalnih sposobnosti. Toda Cybertron je bil vse prej kot kovinska utr­dba: v njego­vem srcu je le­ža­la speča zavest, znotraj nje pa duša, stara kot vse­mir­je. Ves Cybertron je bil Primus, Gospodar luči, ki je Transformerje ustvaril zato, da bi se bo­­rili z njegovo temno verzijo, Unicro­nom. A v raju je čakala kača – Megatron je okoli sebe zbral somiš­lje­nike pod skup­­nim ime­nom Decepticoni in za­čel vojno na Cy­ber­tronu, uprli pa so se jim dobričine, ki so si nadeli ime Autoboti. Vo­dil jih je mogočni Sentinel Prime, ki je bil potomec prvega Prima; vsak od teh vo­diteljev ima v sebi Is­k­ro, delec sa­me­ga Primusa, in Matrico, ki daje novo življenje ter obnavlja sta­­­ro. Kljub tej mo­či je Sentinel Pri­me pa­del in Mat­rix je prešla k nas­­led­njemu ro­­bo­tu, po­niž­­­­ne­mu uradniku Optronixu. Moč Matrice je slednjega transformirala v silnega zaš­čitnika Dobrega, Optimusa Pri­­­ma, ki je nadaljeval tepež z Megatronom in njegovimi Prevaranti.
Medtem ko je vojna besnela, so autobotski znanst­ve­niki pog­run­tali, da se bo v Cybertron kmalu zaletel asteroid. Da bi ga prestregli, so ustvarili or­jaško ladjo, The Ark, in jo s posadko Autobotov z Optimusom na če­lu poslali ule­ta­va­jo­če­mu nebes­nemu te­lesu nasproti. Toda kakor hitro so junaki odstranili asteroid, jih je napadel Megatron. Plovilo je med bojem ušlo nadzoru, preskočilo v drugo dimen­zi­jo in padlo na Zemljo, na območje današ­njih ZDA (ma ne!), kjer se je zakopalo globoko pod po­vršje. Šele čez štiri milijone let je potres dovolj žo­k­nil raču­nal­nike na Arku, da so se zbudili in začeli pregledovati okolico. Ker jim življenje, temelječe na og­ljiku, ni bilo znano, so vsrkali podatke o strojih ter začeli predelovati speče Transformerje, da bi znali sp­re­me­niti ob­liko: Optimus Prime v tovornjak, Bumblebee v Volkswagnovega hroš­ča, Ratchet v ambulantni kombi, Megatron v orožje ...

Windcharger je bil eden izvirnih Trasformerjev iz le­­ta 1984, ki v po­sodob­ljeni verziji mutira v hondo S2000. Vsekakor eliten kovinko.

Težka mašinerija objavljeno: Joker 169
avgust 2007