Revija Joker - Težka mašinerija

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Težka mašinerija

Od tedaj do filma
Ni slabo, kaj? Ajde, ni Shakespeare, niti Lucas ali Gundam. Toda scenarij je odpiral mnogo poti in Marvelovi risci & pisci niso šparali s fantazijo. Transformerske igrače in obkrožajoči ostalnik so se pojile ene od drugega ter rasle. Na podlagi stripov in risank so nastajali novi modeli igrač, ki so iz robotov mutirale v najrazličnejše stroje ali pošastke, glede

Bi imeli takega na polici, kaj? Prav na to željo merijo proizvajalci. Upoštevajoč ce­ne, ki se gibljejo med 10 in 30 evri, je eden nobeden. A pod­le­zi­te ča­rom štorijalne podlage in de­nar bo spolzel stran od vas kot ženska. 
na dotične pa so si oblikovalci izmišljevali sveže štorije. Te so se vča­sih bolj skladale z izvirno rdečo nitjo, drugič manj, ampak fani so v tem kvečjemu še bolj uži­vali. Najprej je prišla prva generacija (1983 – 1990) in nato druga (1993 – 1995), potem sta uletela od­vr­tek Beast Wars (1996 – 2001) ter Robots in Disguise (2001 – 2002), na­to verzije Armada (2002 – 2003), Energon (2003 – 2005) in Cybertron (2005 – 2007) ter za posladek ekskluzivno japonski Kiss Players (2006). Dotični se od­­vija v univerzumu, kjer Transformerje z energijo na­pajajo poljubi mladenk, igrače pa so namenjene sprevržencem, ki iz avtomatov vlačijo umazane spodnjice srednješolk. Brez heca.
Štanc-mašina je vsekakor zalaufala. Hasbro, Takara in Marvel so na papirju, zaslonih oziroma konkretnosti ustvarili gavnarske Dinobote (Grimlock, Sludge, Slag, Swoop, Snarl), inženirske Combinerje (Devastator, Hook, Bonecrusher, Scrapper, Mixmaster), preoblečene Pretenderje (Cloudburst, Bludgeon, Bomb-burst), prazgodovinske Maximale (Cheetor, Rhinox, Dinobot, Rattrap, Airrazor), še bolj strojne Vehicone (Jetstorm, Thrust, Tankor, Obsidian). Dodali so ultimativnega zlobnjaka Unicrona, ob katerem je Megatron videti kot pišče malo, in pokvarjeno raso Quntessone, se dotaknili prejšnjih Primov, kot je Powermaster Prime ... Brez trohice slabe vesti so skozi stripe, ri­sa­ne serije ter filme razcepljali, dopolnjevali in zopet, posrečeno ali ne, združevali štorijalne loke, Transformerje tlačili v vsemogoče okolice ter kovali alternativne univerzume, vse kajpak v interesu novih in novih inačic igrač, ki so neusmiljeno polnile štacune. Vsakič so malo predrugačili stare favorite in dodali pri­šleke, ki jih je bilo treba pokemonasto zbirati. Za robote, ki so stali po nekaj deset dolarjev, si lahko zmetal pre­mo­že­n­je.

Destrukcija je eden ključnih elementov Bayevega filma, zlasti impresivno pa je detajlno sestavljanje robotov. Ne, ciljna publika ni več rosno mlada deca!

Aktualni igrani film v Spielbergovi produkciji in režiji Micha­e­la Ba­ya je tako le eden v vrsti elek­tr­o­šo­kov, s katerimi Hasb­ro, Takara in dr­u­žabniki blagovno znamko vedno znova ob­u­jajo k življenju. Le da je trud to­krat vse­sve­to­ven in so roboti z vso silo do­seg­li tudi Slo­­ve­ni­jo. Po st­ari

Borih 50 evrov pa stane še robotska maska za na fris, ki mu modificira govor in skrije deške poteze!
navadi so izvirno štorijo namla­tili s palicami za ba­seball in opazovali, kaj pade ven: v tej ver­zi­ji Megatron naš planet doseže že dosti prej, Optimus Prime in kompanija ob kritičnem času prihitijo na pomoč Zemljanom, vse pa se suče okrog skrivnostnega talismana Allsparka v obliki matrične kocke, ki daje ter jemlje življenje. Te spomni na Primusa in njegove Iskre? Ni isto, ampak seveda te. Biznismeni so preoblikovali stare in ulili nove igrače, ki so ob pravem času preplavile trgovine, podpisali pogodbe z izdelovalci avtov ter odprli blagajno. Hkrati so naredili pa­metno potezo, saj s filmom niso ciljali na deco, tem­več predvsem na najstnike, ki obožujejo bum-tresk in xbox 360 (prisoten v njem!), ter odrasle fane, ki jih gane večja človeškost kovinskih orjakov. Nasvet je še vedno, da si film oglejte, saj z vizualnega stališča seka. Res pa je, da ga ni težko videti kot enega te­melj­nih kamnov že kar tradicionalne oživitve transformatorskih igrač, v veliki meri pod­re­jenega zaslužku. Ta­ko kot pri Ma­zin­gerju Z, Gunda­mu, Macrossu in številnih drugih podobnih projektih ...

Bumblebee, ki se je njega dni spreminjal v VW hrošča in ga nova licenca razdre v Chevroletov camaro, spoštljivo bulji v Allspark. Filmski Transformerji imajo več osebnosti.

Težka mašinerija objavljeno: Joker 169
avgust 2007