Revija Joker - Ognjene palice

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Ognjene palice

Jurišne puške
Najprej razčistimo kolobocijo okoli poimenovanja. Avto­mats­ka in jurišna puška (assault rifle) sta eno in isto, le da je 'avto­mats­ka' tehnični, 'jurišna' pa taktični na­ziv. Ker pač z njo ve­selo tečeš v nasprotnikov ogenj, če si Sov­jet, Kitajec ali Vietnamec in je tvoj nasprotnik

Izraelsko brzostrelko uzi je leta 1949 razvil Uziel Gal in dolgo je bila najso­dob­nejša brzostrelka, prav do nastopa MP5. Italijani pa še uporabljajo berettino M12. Mimogrede, na sliki je jeruzalemska učiteljica - tam je baje ce­loten učiteljski zbor opremljen z uziji.
Chuck Norris. Jurišne puške so osnovno orožje vojaka našega časa. Združujejo avtomatsko delovanje z več kot 600 naboji v minuti ter moč­nej­še puškovne kalibre, čeprav je treba takoj pojasniti, da gre za šibkejše različice, kot jih v divjad pošilja vaš lovski stric. Zaradi hladnovojne standardizacije so pri­sotni štirje glavni kalibri, dva na zaho­du in dva na vzhodu. NATO v sodobnih puškah uporablja 5,56 x 45 (v palcih .223), ki so ga v šestdesetih letih vsilili Američani s svojo M16, medtem ko je bil pred njo v uporabi 7,62 x 51 (.308). 5,56 mm uporabljajo vse moderne zahodne puške, od M16 prek H&K G36 do 'slovenske' F2000. Strelivo ma­njšega kalibra pomeni manjši odsun in s tem višjo natančnost, hkrati pa lahko vojak s sabo nosi več streliva v okvirjih (dvajset do trideset metkov na okvir). Po drugi strani je šibkejše in ima manjši domet. Učinkovito je v bojih do 400 metrov, nakar imajo soldatje problem. Američani so zato v vode svoje vojske vključili 'strelce' z modernizirano različico starejše M14 v kalibru 7,62 mm, da se odkrižajo bolj oddaljenih tarč. Vzhodni blok je najprej fural sloviti 7,62 x 39, ki ga imata prvotni AK47 ka­lašnikov in tudi zastavina verzija M70. Moder­nejši AK74 pa ima po zgledu zahoda že manj­še strelivo 5,45 x 39.

Navzlic vesoljskemu videzu je F2000 robustno orožje in napak bi bilo reči, da je v primeri s tekmico HK G36 zanič. Belgijsko podjetje FN Herstahl je hkrati konstruktor znane FN FAL.

Jurišne puške uporabljajo posebno vrs­to zaklepa z odvodom smodniških pli­nov. Zaradi močnega streliva je zaklep najprej blokiran, nakar se plini iz cevi speljejo nazaj, da ga odblokirajo in sunejo nazaj. Ta las

Soldatje danes na svojo puško (tule je M16) na­ve­sijo vsemogoče. Pod cevjo je baterija, nad njo la­ser­s­ki označevalnik in dalj­nogled.
tnost je srž vseh problemov, ki jih imajo soldatje z ameriško M16. Zaradi sistema, po katerem plini po cevi vdrejo nazaj, jo je namreč treba redno in dobro čistiti ter ni navdušena nad ekstremnimi zunanjimi pogoji. Danda­nes jih nekateri na svojo roko predelujejo na sistem, kjer plini pritiskajo na bat (H&K 416). In ko smo že tu: M16 strelja hit­reje in natančneje od kalašnikovke, je pa slednja odpornejša na umazanijo in zastoje. Sedaj pa je vse odvisno od tega, kako izvežbanega vojaka imate; če zna skr­beti za svoje orož­je, bo M16 bolj­­­ša izbira od kalaš­ni­ka, sicer ne. Večni dvo­boj med tema dvema puškama zato ni enostaven. V ameriški vojski so M16 v mnogih enotah že zamenjali s karabinko M4, sk­raj­ša­no verzijo šestnajstice. Iz­de­la­va karabink z enostavnim kraj­ša­njem jurišnih pušk je danes itak raz­širjena. Uporabljajo jih za boje v prostoru, kjer se je treba bolj stis­ka­ti, predvsem v urbanih bojih. V nas­protju z brzostrelkami še vedno upo­­rabljajo puškovno strelivo in imajo zato večjo prebojnost.
Vzemimo ob tej priliki v ozir še belgijsko FN F2000, ki jo je nakupila slovenska vojska. Gre za puško oblike bullpup, ki ima nabojni okvir za sprožilnikom, podobno kot avstrijska steyr AUG in angleška L85. Tak sistem ponuja krajše orožje od kla­sič­nega, ker je del cevi že za sp­ro­žil­nikom, hkrati pa je proble­ma­ti­čen zaradi izmetavanja tulcev, ki fr­čijo ven blizu obraza. F2000 jih speljuje po kanalčku proti sprednjemu delu puške. In karkoli porečejo naši vrli novinarji osrednjih cajtengov, se puška solidno odreže.

Iračan drži eno od verzij ka­lašnikovke, medtem ko ima avst­ralski inštruktor na hrbtu avstrij­s­ko steyr AUG. Avtomatske puške teh­tajo okoli štiri kilograme, brzo­strel­ke pol kile manj.

Ognjene palice objavljeno: Joker 178
maj 2008


sorodni članki