Revija Joker - Ognjene palice

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Ognjene palice

Kratkocevno orožje
Termin označuje samokrese ... ne smejte se, to je še najprimernejša beseda za združeno poimenovanje pištol in revolverjev. Obe vrsti se razlikujeta tako po delovanju zaklepnega mehanizma kot shrambi za strelivo. Pištole ga hranijo v kopitu, revolverji pa v značilnem bobniču, ki se obrača. Dotični bobnič je hkrati ležišče naboja in namesto da bi potrebovali zapleten zaklepni mehanizem, se enostavno giblje ležišče. Od tu tudi izraz, iz angleškega glagola 'to revolve', obračati oziroma obračati se. Ni torej nena­vad­no, da so bili revolverji prvo večstrelno enoročno orožje in so še danes v široki rabi. Samokresi so ši­ro­ko razširjeni v rekreativnem in športnem streljanju

Konstrukcija sodobnih civilnih pištol je danes osredotočena predvsem na varno uporabo, z več neodvisnimi varovalkami pred neželeno sprožitvijo. Ne, ob padcu ne bodo šle bum.
ter za samoobrambo, koder so pištole praviloma var­nej­še, revolverji pa zaradi močnejšega streliva učin­ko­vitejši. Ta krepelca so natančna na daljavah do 50 met­rov, prej kak meter manj, saj med strelom pos­kakujejo. Seveda vas lahko fentajo tudi po nekaj sto metrih, medtem ko lahko pod pravim kotom nesejo do dva kilometra. Ampak tisto je ekshibicionizem.
Ko govorimo o streljanju s pištolami, je na prvem mestu poznavanje delovanja sprožilnika. Delimo ga na tri skupine: enojno, dvojno in izključno dvojno. Pri enojnem spro­žil­niku je treba pištolo pred strelom napeti, torej potegniti kladivce nazaj. Takih je bila večina revolverjev na Divjem zahodu, vključno s slovitim Coltovim 'pomirjevalnikom'. Zato so za hitro streljanje revol­veraši enostavno mlatili po kladivcu ob stis­njenem sprožilcu. Tovrstni način je zna­­či­len za revolverje. Pri dvojnem delovanju se z začetnim pritiskom sprožilnika hkrati napne kladivce. Streljanje je zato hitrejše, a manj na­tančno, saj daljši poteg petelina pomeni močnejše nihanje orožja pri merjenju. Ve­či­no revolverjev in pištol lahko zato pred strelom napnemo sami, če želimo ali smo profiji; v tem primeru je pritisk na petelina hit­rejši in krajši. Delovanje tistih, ki jih ne moremo, se ozna­ču­je kot izključno dvojno. Revol­ver s takim 'double ac

Jack rokuje s HK USP compac­tom. Nam bolj poznane so še beretta 92, glock 17 ter SIG-sauer, vse v kalibru 9 mm.
tion' delova­njem bi potreboval Buffalo Bill – ne kavboj, ampak oni iz Jagenjčkov, da ga Starlingova ne bi fentala za­radi zvo­ka napenjanja.
S stališča delovanja so pištole bolj zapletene od revolverjev, saj imajo gibljiv zaklep. Ta je običajno ves zunanji zgornji del pištole in se pri strelu pomakne precej nazaj, zaradi česar mora strelec paziti, da se mu desni palec ne pri­­krade previsoko, sicer boli. Pri šibkejšem, deni­mo malokalibrskem st­re­­livu, lahko za odmik zaklepa uporabimo kar visok tlak v cevi med strelom, da but­ne zaklep nazaj. Tako deluje neblokirani inercijski zaklep, ki ga bomo v na­da­ljevanju še srečali, saj ga imajo ra­de tudi brzo­strelke. Moč­nejše strelivo bi take vrste zaklep umo­­rilo in zanj upo­rab­ljajo tako ime­no­va­ne blokirane zakle­pe, ki so ob strelu spo­jeni s cevjo. Ti iz­rab­­­ljajo ce­loten od­sun orož­ja, ki je posledica leta krogle naprej – iz osno­v­no­šol­s­ke fizike veste, da mora piš­to­la nato potovati nazaj. Sprva ta­ko cev in zaklep nazaj potujeta skupaj, nato pa se zaklep prek različnih mehanizmov loči od cevi in tulec ima prosto pot. Značilen je denimo kolenasti zaklep, kakršnega ima sloviti nemš­ki lu­ger.
Pištole so še vedno poglavitno sa­moob­ram­bno oro­ž­­je voja­kov. Daleč najbolj raz­širjen kaliber je 9 x 19 (na vzhodu 9 x 18 makarov) ali 'kratka devetka'. Veliko vas pozna ameriško legendo colt 1911 v kalibru .45ACP (11,43 x 23), že zato, ker je stalnica že od prve svetovne vojne dalje. Gromo­zan­ski in dokaj nerodni de­sert eagle pa uporablja .50 AE (12,7 x 33), kar je najmočnejše pištolsko strelivo. Z njim dejansko če­sa dru­ge­ga kot streljati lubenic na strelišču ne morete po­četi, filmi gor ali dol. Na drugi st­rani se uvajajo nižji kalibri s posebnimi naboji, prirejenimi za PDWje, ki jih bo­mo srečali v nadaljevanju.
Revolverji imajo radi močnejše st­relivo in tudi njihova devetka, ki je najbolj zastopana, je močnejše vrste 9 x 33R, z bolj znano ozna­ko .357 magnum. Revolverji so bolj uporabni pri lovu na divjad, kjer imajo večjo zaustavljalno moč. Naj­večji naboj je .500 S&W mag­num (12,7 x41R).

Med proizvajalci modernih revolverjev je na prvem mestu Smith & Wesson, sledijo mu Colt, Taurus, Ruger, Uberti ... Orož­ja niso zastonj nafrfuljena z dodatki, saj se pona­vadi uporabljajo v športnem streljanju.

Ognjene palice objavljeno: Joker 178
maj 2008


sorodni članki