Revija Joker - Ognjene palice

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Ognjene palice

Lovske puške
Lahko bi skočil direktno na vojaško dolgocevno orož­je, toda lovska krepelca so bržda edine puške, ki jo boste kdajkoli držali v rokah. Njihovi največji skupini sta klasične repetirne risanice z valjas­tim vrtljivim zaklepom in šibrenice prelamače. Aha, pre­lamač še nismo omenili – to je doomovska dvocevka, kjer cev 'prelomimo', s čimer razkrijemo le­žišče naboja. Posebej zanimiva vrsta so večcevne in kom­­binirane lovske puške. Za prve je značilno, da ima­jo več enakih cevi, praviloma priveznjenih (ena ob drugi) ali poveznjenih (ena na drugi). Slednjim se v žargonu pravi bokarice. Kombinirane so skupek več različnih cevi, nemalokrat v tricevni izvedbi, da so pokrite različne mož­nosti, v katerih se lahko lovec znajde.

Lovske risanice ni brez poštenega strelnega daljnogleda. O njih in namerjanju z njimi več (na)naslednjič.
Lovske puške uporabljajo celo paleto kalibrov. Za zmogljivosti pa vp­­rašajte kakega jagra, samo pazite, da boste število ko­šut in razdaljo zadetka delili vsaj z dve. Velikost plena pa s tri.
Brzostrelke
Potrebo po hitrem rafalnem orožju za boj iz bližine zapolnjujejo brzostrelke. To niso avtomatske puške, kot je M16, temveč manjša in lažja orožja (submachine gun), ki trosijo pištolsko strelivo 9 x 19, saj bi bile z močnejšim neobvlad­ljive. To je hk­ra­­ti njihova hiba, saj imajo majhen učinkoviti domet in nizko prebojnost. Obi­čajno uporabljajo zgoraj opisani neblokirani zaklep. Kljub kadenci 600 do 800 nabojev na minuto se z njimi praviloma strelja s krat­kimi tristrelnimi rafali, ker so tako mnogo na­tan­čnejše. Sm­r­­tonosne so v boju iz bli­ži­ne proti neoklepljenim tar­č­am, zaradi česar so danda­nes raz­ši­rjene v po­li­cijskih enotah, re­cimo heckler & koch MP5.
V vojskah pa jih zamenjujejo skrajšane verzije juriš­nih pušk, ki imajo močnejše strelivo. So­v­rag je namreč v ved­no več pri­me­rih oklepljen in prav zaradi tega se je rodila nova vr­sta brzostrelk: PDW, personal defence weapon ozi­ro­ma orožje za osebno obrambo. Najbolj znana pri­me­ra sta H&K MP7 ter FN P90. Njuna posebnost je vi­soko prebojno strelivo majhnega kalibra (4,6 x 30 za MP7 ter 5,7 x 28 za P90), ki prebija zaščitne jopiče in doseže zaustavljalno moč z nestabilno kroglo, ki se v telesu hitro obrača.

Šibrena bokarica v odpr­t­em, 'prelomljenem' položaju. Tulce je treba po strelu ročno stresti iz ležišča in vstaviti nov naboj. Ročica za zaklepom odloča, iz katere cevi bo bruhnil snop šiber.

Ognjene palice objavljeno: Joker 178
maj 2008


sorodni članki