Revija Joker - Priprava za tisk

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Priprava za tisk

Črkovje
Kako spoznati izdelek, ki ga je naredil svež posedovalec računalnika, ki je odkril CorelDraw? Preprosto: skoraj vsaka beseda je zapisana z drugačno tipografijo. 'Oblikovalec' je pač hotel preizkusite vse tiste fine črke. To kajpakda ni najbolj estetsko, posebej če je veliko po možnosti majhnega besedila oblikovanega s kakimi umetelnimi nabori, namenjenimi velikim naslovom. Izbirajte pisavo glede na namen. Čestitk ne pišite v arielu, osmrtnic ne v comicu.
Če odmislimo načičkane pisave, se te v grobem delijo na 'serifne' in 'sans-serifne' - na repkaste in take brez repkov. Prvi so zaradi psihološkega učinka skakanja oči po

Taki so videti izdelki računalničarja, ki je ravno namestil CorelDraw in njegovih tristo tipografij.
repkih od enega znaka do drugega bolj bralni in manj utrujajoči, zato so za daljša besedila edina izbira (glavnina člankov v revijah, knjige). Med te pisave sodi najbolj razširjeni times new roman (dnevniki). V Jokerju uporabljam korino. Helvetica, tahoma, ariel in futura so po drugi plati odrezani fonti, brez repov, namenjeni krajšim črkoidnim zasnovam. Načičkane, izumetničene črke rabijo le začetnicam besedil in naslovom, nikakor pa besedilu.
Črkografija je velika znanost, vendar se vam z njo ni treba dosti ukvarjati. Važno je, da znate pravilno izbrati vrsto pisave. Kot zanimivost lahko povem, da je na trgu kup podvojenih ali celo potrojenih fontov, ki so pravzaprav eni in isti, recimo zurich, swiss in helvetica. Finta je v tem, da proizvajalcu ni treba plačati licence (po tem je znan predvsem Corel).

Priprava za tisk objavljeno: Joker 104
marec 2002