Revija Joker - Der österreichischen Rettungsmenschen

ČLANKI
stranka » članki » raport » Der österreichischen Rettungsmenschen
...
Vineršnicl, saherca, Supermanove gate in Darthova majica, kaj je to? LordFebo na primojdunajskem zborovanju fantazijskih junaštev.

Avstrije ne povezujemo s stripi in drugimi fikcijskimi deli. Dežela je sicer svetovno znana po marsikateri umetnini, od Svete noči prek Klimtovih slik do skladb Mozarta, Haydna in Schuberta, toda popkulturna fantazija pa Dunajčanom nekako ne pritiče. V resnici večina tovrstne nemškojezične literature, filmov in iger oziroma kar občega bajeslovja prihaja iz Nemčije. Lokalna foklora z zmaji in grdini obstaja le znotraj občinskih meja. Ampak to je v današnjem globalnem svetu nepomembno. Vir sodobnih mitologij niso starodobne bukve, junaški epi in povesti očakov ob tabornem ognju, marveč Hollywood. Ta seže v poslednji zemeljski kraj, tudi pod Alpe. Udeleženci dunajskega Comic Cona zato niso napravljeni v Franca Jožefa, Sisi in vilendorfsko Venero, marveč – tako kot povsod drugod – v DCjeve, Marvelove, voj­nozvezdne, Disneyjeve in preostale barve pretežno ameriških svetov.

VieCC se je 19. in 20. novembra odvil drugič in ga je obiskalo dobrih 20 tisoč verujočih v vesoljce, lederženske in mavrične ponije. Drugo leto bo še večji!Več si preberi v Jokerju 281.
Članek, ki ima 1 stran (10.171 znakov) in 19 slik, bo v celoti na voljo 22.01.2017.
Der österreichischen Rettungsmenschen objavljeno: Joker 281
december 2016

okvirčki:

Srečni Luka

Članek bo v celoti na voljo 22.01.2017.