Revija Joker - Akumulatorji na tnalu

ČLANKI
stranka » članki » človeki » Akumulatorji na tnalu
Akumulatorji na tnalu
...
Baterijska tematika je priložnost, da izpostavimo še eno uspešno domačo ra­z­iskovalno ustanovo: ljub­ljanski Kemijski inštitut. V okviru njegovega la­­­bo­ra­torija za kemijo materialov se namreč po­svečajo snovanju in preiskovanju shramb naboja. Tamkaj­š­nji znanstveniki so že poskrbeli za odmevne objave v najuglednej­­ših znanst­ve­nih revijah, med drugim predlani v Science. Zato je Aggressor vodjo njihovega baterijskega oddelka in enega najboljših strokovnjakov za elekt­rič­ne akumulatorje, dr. Roberta Dominka, pobaral, kako poteka razvoj bate­rij in kam nas ta pelje.

Pri vas raziskujete morebitne nove načine elektrokemičnega shranjevanja naboja. Gre tu za izboljšave litij-ionskega modela ali za povsem nove smeri?
Oboje. Objava v reviji Science decembra 2015, do katere smo prišli v sodelovanju s pariškim Collegem de France, se je tikala poštene nadgradnje delovanja li-ionske baterije. Doslej je veljalo prepriča­nje, da je moč za shranjevanje energije v njej izkoristiti zgolj elektron v kovini iz strukture kovinskega oksida, ki ses­tavlja elektrodo. Mi pa smo odkrili, da lahko uporabimo tudi elektron iz kisikove podmreže v kristalni strukturi! S tem se lahko kapaciteta sh­rambe vsaj teoretično poveča tja do polovice. To je važno, ker ima trenutni klasični princip delovanja li-ionske baterije poznano zgornjo mejo – okoli 300 Wh/kg, ki se ji hitro približujemo. 
Po drugi strani so zelo važna veja našega raziskovanja litij-žveplove baterije, kjer za katodo namesto litijevega kovinskega oksida uporabimo žveplo v og­ljikovi matrici. Gre torej za, kakor mi pravimo, drugačno 'kemijo' od li-ionske. Žveplove celice imajo vsaj dvakrat višjo energijsko gostoto od današnjih li-ionskih, se pravi vsaj okrog 500 Wh/k in več. Hkrati je treba biti z njimi zaradi večje energijske gostote previdnejši, a mi smo napravili dobre prototipe. Razen tega se dosti ukvarjamo z magnezijevimi celicami, pa boratnimi ... Znanstvenih člankov za razne materiale imamo cel kup, ker tako poteka naše delo – kjer pričakujemo koristi, preizkušamo spojine, dokler ne najdemo nove uporabne kemije. 

Robert Dominko v laboratoriju poleg stiskalnice, s katero preizkušajo delovanje mehkih napetostnih celic pod fizično obremenitvijo. Tako vidijo, pri kakšnih pritiskih v njih nastanejo kratki stiki, od česar je odvisno tudi pakiranje.Več si preberi v Jokerju 283.
Članek, ki ima 1 stran (8.953 znakov) in 4 slike, bo v celoti na voljo 16.04.2017.
Akumulatorji na tnalu objavljeno: Joker 283
februar 2017

Članek bo v celoti na voljo 16.04.2017.