Westinghouse je Elektra pripeljal na Svetov­no razstavo leta 1939 – še pred drugo vojno. Razumel je nekaj glasovnih ukazov, 'govoril' in zelo počasi hodil v ravni črti.