V Molčečem hribu ne srečaš le ene skrivenčene medicinske sestre, marveč je to kar pogost in za SH klasičen sovrag. Več vrst jih je, od marionetne do temačne, in vanje se fanice rade cosplayersko preoblačijo.