Še dva slavneža iz Motoroline zgodovine. Na desni je startac, direktorski fon iz srede devetdesetih, na levi pa satelitski mobitel iridium. Slednji deluje prek mreže 66 satelitov 781 kilometrov visoko.