Prežarčevalniki so v drugi polovici v središču dogajanja. Nekaj zagonetk z njimi je nemarno zaguljenih.