Ne vem, kako bi lahko bil Samuel boljši, saj so si avtorji domislili dovolj izvirne nivoje in pristope. Toda na koncu je le demo nenavadnega igranja. Traparije bi izpadle zabavne le v pijanskem lokalu.