BMWjev holoactive touch je edinstvena neverjetnost. Dis­plej uporablja dim in zrcala, no, le zrcala, da ustvari iluzijo lebdečih komand. A to ni vse. Po njih, torej po zraku, se pritiska s prsti, kar motrijo kamere, nazaj pa pride ob­čutek dotika, ki ga ustvari usmerjen zračni val.