Acerjevi naočniki za združeno resničnost so zaenkrat namenjeni developerjem, saj bi rad Microsoft z njimi pošteno zagnal eksperimentiranje na področ­ju. Prvi jih bodo dobili aprila, medtem ko izdelki za navadne uporabnike ne dospejo prej kot za Božič.