Sledenje očesu lahko že kupiš v obliki senzorske paličice za na prenosnik. Z zaznavanjem gibanja oči je moč ugotavljati počutje, očesno krmiliti kurzor, pog­led prenesti v navidezno družabno okolje ali ga uporabiti za optimizacijo izrisa slike.