Tičanje v zaklonu s spodnje slike je sicer sprejemljivo, a nespodbujano in dokaj neučinkovito. Veliko bolj vznemirljivo in efektivno je dričanje z gornjega prizora.