Tizen sicer nima androidnega potenciala in ima grafiko tudi v nizki ločljivosti. Vendar mimo iger premore vse, kar ima philips (plus HBO), pri čemer je ce­lotno rokovanje z njim prijetnejše in bolj intuitivno. Sporočilnikov, socialnih omrežij in pošte ni več.